Přednáška „Wildlife za humny“ na Přírodovědecké fakultě UK v Praze